Difference between revisions of "DIY reed-valve kit"

From Moped Wiki
Jump to: navigation, search
(Text in Dutch)
 
Line 78: Line 78:
  
 
Als laaste nog de inlaatpoort van je cilinder afdekken met een metalen plaatje (vergeet de pakking niet)
 
Als laaste nog de inlaatpoort van je cilinder afdekken met een metalen plaatje (vergeet de pakking niet)
 +
 +
 +
 +
Well, because there enough people want make that these release I my have been found information nevertheless but, in fact stupid that this way to give away, maargoed. Beetje egoistisch to keep it for me. Benodigdheden: - Slijptol + doorslijpschijf - Dremel with hardmetaalfreesje - drilling machine + drill - hand shoes - security optical device - character saw with ijzerzaagjes - metal blades or messen to kunne mould - saucer lukewarm water - 4kleps a membraan of Malossi (for on the polini cylinder) or dr-kit of peugeot (for 36? to start bison buy on 50cc.nl) - a couple good casings - 2 components expoxystick (if you have choice, loctite kinder than) good, to have we therefore 2 good casings necessary these must be attacked firstly with the slijptol, the area above the krukas on the upper carterdeel free make. Sharpen therefore all superfluous excellent angles gone to your approximately this result have: Then we must stipulate will where we the breach will prove you the house of the membraan on assembles. You must take into account the affirmative of your block-system oftewel the complete goedje must be appropriate your frame and block-system after assembly still between. Furthermore we must look at will where the breach must come approximately: you does it does want a beetje forward has, direction cylinder? Or nevertheless more to the back? After a complete discussion in ' Tuning experience ' has proven to be that up to that point possible forward and lichtelijk under an angle better it is, but then I had my block-system was made I there of convinced that fool improves achteren were. Pay attention, however, that the breach comes nicely in the middle of above the krukas. Well, we now know where the breach must come, and can it will outline (to the lower part of the casing) hou thereby the breach of your membraamhuis to! It does not make larger because then it becomes your cylinder only more cumbersome the casing be able fill with new mixture because very decreases. Now we know where the breach must the membraamhuis and the round part of the casing make to come go we firstly the vulstuk between. now are taken into consideration stick the expoxy. What we firstly will examine do are how large the vulplaat must become. Therefore we catch the membraamhuis and measure on how large the aansluitgedeelte of the membraamhuis is and therefore how large the vulplaat must become. Also we must examine how high the vulplaat must become to ensure that the membraamkleppen do not touch the krukaswangen. Well, now we know the half-measures of the vulstuk we let us can will bring the epoxy to. Firstly still just as the casing a beetje and of course just as degreases opruwen. Tip: care that you schaaltje have lukewarm water at the hand because this spul can get you deliciously just like at work clay by with what water on your finger it to smooth. Well, do now firstly even hand shoes to, snij a piece from the expoxystick and starts with to knead. Clay and moulds it afterwards simply on the casing with what skilful objects (messen, metal blades oid) a block-system which in surface agrees to the aansluitgedeelte of the membraamhuis and which high enough on the membraamkleppen let touch the krukaswangen nét (what you can do therefore laagje for laagje) very after you last low do just as your membraamhuis (that you in avance very even nat have it has not been made) softly on top of the vulblokje and ' sign ' this way true the breach must come true the membraamkleppen in must descend to fall. Leave entirely a day or 2 well uitharden on room temperature. Then we go middle the material of the vulplaat which you have indicated by at the laatse low the membraamhuis just as on the vulblokje pressing to take away. I this have done starting by with boring a small gaatje in the middle and vervolgens the rest gone at saw with and character saw + metaalzaagjes. Vervolgens just as finish with what hand files or if more rapidly want you work with dremel. It sees now then approximately this way: Well, now this has succeeded we let us must will zoeken still a manner the membraamgebeuren to be able assemble on the vulplaat. Since the epoxy is rather gentle am possible I you think no propeller wire in tappen there. (I have not tried the iig) therefore I have chosen to slaughter tapeindjes. Simply bore a question of gaatjes, everything well degrease and tapeindjes with the same kneaded epoxystick assemble. This way therefore: Vervolgens moertjes zoeken that is appropriate on tapeindjes. I have these a bit ingezaagd so that I could put these permanently with schroevendraaiertje. We can assemble the house now therefore to if look at is appropriate everything. Afterwards will assemble the rest of the membraamgebeuren. Of course still just as pakkinkje cut. Tip: use simply the material of a milk package. As laaste still the inlaatpoort of your cylinder cover with a metal blade (do not forget the pakking)

Revision as of 16:57, 29 October 2007

Goed, omdat er genoeg mensen zijn die dit willen maken geef ik mijn gevonden informatie toch maar vrij, eigenlijk stom om dat zo weg te geven, maargoed. Beetje egoistisch om het voor me te houden. Benodigdheden: - Slijptol + doorslijpschijf - Dremel met hardmetaalfreesje - Boormachine + boor - Handschoenen - Veiligheidsbril - Figuurzaag met ijzerzaagjes - Metalen plaatjes of messen om te kunne boetseren - Een schoteltje lauw water - Een 4kleps membraan van Malossi (voor op de polini cilinder) of een dr-kit van peugeot (voor 36€ te koop op 50cc.nl) - Een stel goede carters - 2 componenten expoxystick (als je keuze hebt, liever loctite dan bison) Goed, om te beginnen hebben we dus 2 goede carters nodig. deze dienen eerst aangevallen te worden met de slijptol, om het gebied boven de krukas op het bovenste carterdeel vrij te maken. Slijp dus alle overbodige uitstekende hoeken weg tot je ongeveer dit resultaat hebt:


Vervolgens moeten we gaan bepalen waar we het gat gaan maken waar je het huis van het membraan op monteert. Hierbij moet je rekening houden met de bevestiging van je blok, oftewel het hele goedje moet na montage nog wel tussen je frame en blok passen. Verder moeten we gaan kijken waar het gat ongeveer moet komen: wil je het een beetje naar voren toe hebben, richting cilinder? Of toch meer naar achteren? Na een hele discussie in 'Tuning ervaren' is gebleken dat zover mogelijk naar voren en lichtelijk onder een hoek beter is, maar toen ik mijn blok had gemaakt was ik er van overtuigd dat nar achteren beter was. Let er wel op dat het gat mooi midden boven de krukas komt. Goed, we weten nu waar het gat moet komen, en kunnen het gaan aftekenen (aan de onderkant van het carter) hou daarbij het gat van je membraamhuis aan! Maak het niet groter want dan wordt het voor je cilinder alleen maar lastiger om het carter te kunnen vullen met nieuw mengsel omdat de druk afneemt. Nu we weten waar het gat dient te komen gaan we eerst het vulstuk tussen het membraamhuis en het ronde gedeelte van het carter maken. nu komt de expoxy stick aan bod. Wat we eerst gaan doen is bekijken hoe groot de vulplaat moet worden. Dus we pakken het membraamhuis erbij en meten op hoe groot het aansluitgedeelte van het membraamhuis is en dus hoe groot de vulplaat moet worden. Tevens moeten we bekijken hoe hoog de vulplaat moet worden om ervoor te zorgen dat de membraamkleppen de krukaswangen niet raken. Goed, nu we de maten van het vulstuk weten kunnen we de epoxy aan gaan brengen. Eerst nog even het carter een beetje opruwen en natuurlijk even ontvetten. Tip: zorg dat je een schaaltje lauw water bij de hand hebt. want dit spul kun je net als bij kleien heerlijk glad krijgen door met wat water op je vinger het glad te strijken. Goed, doe nu eerst even handschoenen aan, snij een stuk van de expoxystick af en start met kneden. Klei het daarna gewoon op het carter en boetseer met wat handige voorwerpen (messen, metalen plaatjes oid) een blok die in oppervlakte overeen komt met het aansluitgedeelte van het membraamhuis en die hoog genoeg is op de membraamkleppen de krukaswangen nét niet te laten raken. (wat je dus laagje voor laagje kan doen) druk nadat je de laatste laag erop doet even je membraamhuis (dat je van tevoren heel even nat hebt gemaakt) zachtjes bovenop het vulblokje en 'teken' zo af waar het gat moet komen waar de membraamkleppen in moeten gaan vallen. Laat het geheel een dag of 2 goed uitharden op kamertemperatuur. Vervolgens gaan we het middelste materiaal van de vulplaat dat je aangegeven hebt door bij de laatse laag het membraamhuis even op het vulblokje te drukken weghalen. Ik heb dit gedaan door te beginnen met het boren van een klein gaatje in het midden en vervolgens de rest weg te zagen met en figuurzaag + metaalzaagjes. Vervolgens even afwerken met wat handvijlen of als je sneller wilt werken met een dremel. Het ziet er nu dan ongeveer zo uit:


Goed, nu dit gelukt is moeten we nog een manier gaan zoeken om het membraamgebeuren te kunnen monteren op de vulplaat. Aangezien de epoxy redelijk zacht is kan je er denk ik geen schroefdraad in tappen. (ik heb het iig niet geprobeerd) dus ik heb gekozen om er tapeindjes in te maken. Gewoon een kwestie van gaatjes boren, alles goed ontvetten en de tapeindjes met dezelfde geknede epoxystick monteren. Zo dus:


Vervolgens moertjes zoeken die op de tapeindjes passen. Ik heb deze een stukje ingezaagd zodat ik deze vast kon zetten met een schroevendraaiertje. We kunnen het huis nu dus monteren om te kijken of alles past.


Daarna de rest van het membraamgebeuren gaan monteren. Natuurlijk nog even een pakkinkje knippen. Tip: gebruik gewoon het materiaal van een melkpak.


Als laaste nog de inlaatpoort van je cilinder afdekken met een metalen plaatje (vergeet de pakking niet)


Well, because there enough people want make that these release I my have been found information nevertheless but, in fact stupid that this way to give away, maargoed. Beetje egoistisch to keep it for me. Benodigdheden: - Slijptol + doorslijpschijf - Dremel with hardmetaalfreesje - drilling machine + drill - hand shoes - security optical device - character saw with ijzerzaagjes - metal blades or messen to kunne mould - saucer lukewarm water - 4kleps a membraan of Malossi (for on the polini cylinder) or dr-kit of peugeot (for 36? to start bison buy on 50cc.nl) - a couple good casings - 2 components expoxystick (if you have choice, loctite kinder than) good, to have we therefore 2 good casings necessary these must be attacked firstly with the slijptol, the area above the krukas on the upper carterdeel free make. Sharpen therefore all superfluous excellent angles gone to your approximately this result have: Then we must stipulate will where we the breach will prove you the house of the membraan on assembles. You must take into account the affirmative of your block-system oftewel the complete goedje must be appropriate your frame and block-system after assembly still between. Furthermore we must look at will where the breach must come approximately: you does it does want a beetje forward has, direction cylinder? Or nevertheless more to the back? After a complete discussion in ' Tuning experience ' has proven to be that up to that point possible forward and lichtelijk under an angle better it is, but then I had my block-system was made I there of convinced that fool improves achteren were. Pay attention, however, that the breach comes nicely in the middle of above the krukas. Well, we now know where the breach must come, and can it will outline (to the lower part of the casing) hou thereby the breach of your membraamhuis to! It does not make larger because then it becomes your cylinder only more cumbersome the casing be able fill with new mixture because very decreases. Now we know where the breach must the membraamhuis and the round part of the casing make to come go we firstly the vulstuk between. now are taken into consideration stick the expoxy. What we firstly will examine do are how large the vulplaat must become. Therefore we catch the membraamhuis and measure on how large the aansluitgedeelte of the membraamhuis is and therefore how large the vulplaat must become. Also we must examine how high the vulplaat must become to ensure that the membraamkleppen do not touch the krukaswangen. Well, now we know the half-measures of the vulstuk we let us can will bring the epoxy to. Firstly still just as the casing a beetje and of course just as degreases opruwen. Tip: care that you schaaltje have lukewarm water at the hand because this spul can get you deliciously just like at work clay by with what water on your finger it to smooth. Well, do now firstly even hand shoes to, snij a piece from the expoxystick and starts with to knead. Clay and moulds it afterwards simply on the casing with what skilful objects (messen, metal blades oid) a block-system which in surface agrees to the aansluitgedeelte of the membraamhuis and which high enough on the membraamkleppen let touch the krukaswangen nét (what you can do therefore laagje for laagje) very after you last low do just as your membraamhuis (that you in avance very even nat have it has not been made) softly on top of the vulblokje and ' sign ' this way true the breach must come true the membraamkleppen in must descend to fall. Leave entirely a day or 2 well uitharden on room temperature. Then we go middle the material of the vulplaat which you have indicated by at the laatse low the membraamhuis just as on the vulblokje pressing to take away. I this have done starting by with boring a small gaatje in the middle and vervolgens the rest gone at saw with and character saw + metaalzaagjes. Vervolgens just as finish with what hand files or if more rapidly want you work with dremel. It sees now then approximately this way: Well, now this has succeeded we let us must will zoeken still a manner the membraamgebeuren to be able assemble on the vulplaat. Since the epoxy is rather gentle am possible I you think no propeller wire in tappen there. (I have not tried the iig) therefore I have chosen to slaughter tapeindjes. Simply bore a question of gaatjes, everything well degrease and tapeindjes with the same kneaded epoxystick assemble. This way therefore: Vervolgens moertjes zoeken that is appropriate on tapeindjes. I have these a bit ingezaagd so that I could put these permanently with schroevendraaiertje. We can assemble the house now therefore to if look at is appropriate everything. Afterwards will assemble the rest of the membraamgebeuren. Of course still just as pakkinkje cut. Tip: use simply the material of a milk package. As laaste still the inlaatpoort of your cylinder cover with a metal blade (do not forget the pakking)