Profile photo for nertysadowe

Ludmiła Apolonia

Stamford, CT

Prawie każde przedsiębiorstwo wykonuje audyt wewnętrzny. Ma on niesłychanie ogromne przeznaczenie. Dzięki niemu skuteczność zarządzania zostaje poprawiona, podejmowane są odpowiednie decyzje. Sprawdź: audyt i kontrola. Wewnętrzny audyt to ogół działań, po jego przeprowadzeniu kierownik jednostki zyskuje niezależną i obiektywną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa z obszaru gospodarki finansowej pod względem legalności gospodarności, celowości, użyteczności a również przejrzystości. Specjalność została opracowana przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Moped photo for nertysadowe