Profile photo for mandonado

Hieronim Komorowski

Independence, MO

Chcemy zaprezentować ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, w której to proponujemy miedzy innymi taki kierunek studiów jak: zarządzanie procesami. Dla współczesnej gospodarki właśnie kierowanie procesami a także projektami to podstawowy fundament. W naszej uczelni zdobędziecie wszechstronną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, w tym opanujecie metody i techniki zarządzania projektami i procesami we nowoczesnych przedsiębiorstwach. Zdobycie kwalifikacji kierowania tak projektami, jak i procesami to klucz do osiągnięcia przez firmę najkorzystniejszych rezultatów i do realizacji wielu planów. Zapisy na studia trwają! Zapraszamy!

Moped photo for mandonado