Profile photo for macomb12

Konstancjusz Krasuski

Yonkers, NY

Już w tymże roku, najprawdopodobniej zadebiutuje zortrax na giełdzie. Wspólnicy firmy podjęli decyzję o przemianowaniu Zortraxu w spółkę akcyjną. Poza tym chcielibyśmy podać do wiadomości, iż obecna już firma co jakiś czas ogłasza publiczną emisje obligacji. Zamiarem tychże działań zdaje się być otrzymanie finansowania na dalszy rozkwit firmy. Gdyż, jak wiadomo spółka nie zamierza spoczywać na laurach. W planie jest produkcja kolejnych modeli drukarek 3d, aby móc wykorzystywać właśnie tę technikę w jeszcze większej liczbie branży.

Moped photo for macomb12