Profile photo for hertysamolona

Włodzimierz Szczytko

hertysamolona

Cincinnati, OH

Naszym zadaniem jest podejmowanie wszelkich prób które maja na celu ochronę środowiska i rozwój gospodarczy, zwłaszcza w zakresie remediacji i rekultywacji - https://instytutremediacji.pl/. Cały czas rozwijamy się w technologii związanej z oczyszczaniem, przywracaniem lub nadawaniem wartości użytkowych lub przyrodniczych terenów zdegradowanych.
Moped photo for hertysamolona