Profile photo for fujikawa

Ireneusz �?uczak

41 years old

Des Moines, IA

Zapewne głowicie się jak zdobyć obligacje firmy zortrax. Co pewien czas spółka Zortrax ogłasza emisję obligacji, wyznaczając datę ich wykupu. Firma na bieżąco informuje o przewidzianych emisjach. Dla przykładu w lipcu 2015 trwały zapisy w transzy dla inwestorów zainteresowanych obligacjami a także transzy otwartej na akcje spółki Zortrax. Na dodatek decydując się na uczestnictwo w tymże zagraniu marketingowym firma gwarantuje pierwszeństwo w zapisach na przyszłe transze. Zatem warto zainteresować się tymże zagadnieniem!

Moped photo for fujikawa