Profile photo for centrowent

Centrowent Wentylacja

centrowent

Piła, Poland

Systemy oddymiania budynków to instalacje, których główną rolą jest zapewnienie w budynku odpowiednich środków do uniknięcia pożaru poprzez wyprowadzanie z powierzchni budynku dymu, spalin, czadu w momencie zagrożenia. Rozwiązanie to aktywowane jest w momencie zaistnienia pożaru i jest inwestycją niezwykle istotną z perspektywy bezpieczeństwa znajdujących się wewnątrz osób. https://centrowent.pl/produkty/wentylacja/systemy-wentylacji-oddymiajacej
Moped photo for centrowent