1979 Motobecane 50VLA

1979 Motobecane 50VLA
  • Uploaded by Neil Mcdermott on September 18, 2002
  • Original photo: 400x300 / 29KB