Motobecane 51V

Motobecane 51V
Hello, my name is Baby!! I'm from France and it's my Motobecane 51V!!!
  • Uploaded by BABY BARBYTURIX on October 7, 2012
  • Original photo: 360x480 / 36KB