Motobecane 7

Motobecane 7
Restored Stock 1978 Motobecane 7
  • Uploaded by Brad Pitt on March 11, 2012
  • Original photo: 366x612 / 42KB