1964 DKW-Zweirad Union, White with Chrome Tank

1964 DKW-Zweirad Union, White with Chrome Tank