1977 Batavus Mobat (Black)

1977 Batavus Mobat (Black)