1980 Batavus Regency HS (Custom Rebuild)

1980 Batavus Regency HS (Custom Rebuild)
submitted by Justin Todd

Custom rebuild of 1980 Batavus Regency HS, originally black frame.