1976 Batavus HS-50 (Orange)

1976 Batavus HS-50 (Orange)