1978 Garelli (White with Oil injection)

1978 Garelli (White with Oil injection)