Garelli Noi SL

 Garelli Noi SL
Submitted by Sabato Vito

Garelli Noi SL 1982 Tricase (Italy)