1963 Bianchi Falco

1963 Bianchi Falco
submitted by Marco Tenenti

this is Bianchi Falco 49cc