1964 DKW-Zweirad Union (White with Chrome Tank)

1964 DKW-Zweirad Union (White with Chrome Tank)