1979 Motobecane 50V

1979 Motobecane 50V
submitted by Bill Carty