1977 Motobecane 50V

1977 Motobecane 50V
submitted by Sam I Am

77' Yellow Motobecane/Mobylette