1979 Motobecane 50V (Red)

1979 Motobecane 50V (Red)