Profile photo for zestyredped

Shawn Hellefuycked

shawnb

Bay City, MI

» Forum posts (802)

Mopeds:

  • 1979 Honda PA50
  • 1979 Honda PA50
  • 1980 Motobecane 50V
make it run! love it! ride it!
Moped photo for zestyredped

Members

Scouts

Honorary

Retired

R.I.P.